Akademia – Konstytucji 3 Maja

(zdjęcia poniżej)

Obchodzimy 223 rocznicę ustanowionej przez sejm Konstytucji 3 Maja, a jednocześnie i uchwalone Święto Polonii w roku 2002, jak i Święto flagi państwowej oraz 10 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Musimy pamiętać, że polska konstytucja była pierwszym demokratycznym aktem zasadniczym w Europie, i drugą – po amerykańskiej z 1787r. konstytucja na świecie. Głównymi autorami Konstytucji majowej byli: król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki oraz Stanisław Staszic. Konstytucja była uchwalona przez stronnictwo patriotyczne jak rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczypospolitej po pierwszym rozbiorze Polski ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.
Ten nowoczesny akt proklamował zasady państwa demokratycznego, takie jak:
– zasada zwierzchności narodu
– reprezentacja oraz trójpodział władzy: wykonawcza sprawowana wtedy przez króla, ustawodawcza, czyli parlament składający się z sejmu i senatu, oraz sądownicza, sprawowana przez wolne i niezależne sądy.
Ponadto jak wiemy, Konstytucja zniosła: „liberum veto”, które było źródłem słabości rządu i anarchii, zreformowała pozycje mieszczan i uznała katolicyzm za religię panująca, przy równouprawnieniu innych religii.
W czasie rozbiorów Polski Konstytucja 3 maja była traktowana jako symbol dążeń do odzyskania niepodległości.
Obecnie w Polsce mamy konstytucje z 1997 roku, która stanowi solidny fundament ustrojowo-polityczno-prawny naszego państwa. Powinniśmy być i jesteśmy dumni z naszej przynależności narodowej, z godnością i śmiałością wyrażajmy naszą polska tożsamość, jak choćby nasze przywiązanie do symboli narodowych.
2 maja obchodziliśmy Święto flagi narodowej i Święto Polonii.
Święto Polonii zostało ustanowione przez sejm w roku 2002 w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach. Jednocześnie święto to zostało ustanowione w konkretnym celu: aby w tym dniu Polacy na całym świecie z dumą pomyśleli o tym, że należą do narodu o wspaniałej kulturze i historii, że należą do narodu, który wydał Chopina, Kopernika, czy dziś Świętego już Jana Pawła II.
Według najnowszych badań na całym świecie żyje około 20 milionów osób, które przyznają się do obywatelstwa polskiego. Jest to święto, które wzmacnia poczucie polskiej wspólnoty narodowej ponad granicami i wszelkimi podziałami.
Polsce potrzebna jest współpraca z emigracją dla umacniania naszej pozycji w unii Europejskiej, w unowocześnianiu państwa i gospodarki.
W tym roku obchodzimy również 10-ą rocznicę wejścia Polski do UE. Przypomnijmy, że dekadę temu Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami stała się członkiem Unii Europejskiej, co było możliwie dzięki ogromnej pracy włożonej w spełnienie oczekiwanych kryteriów. Polska od roku 1989 przeprowadzała głębokie reformy i zmiany, wręcz urządzano kraj od nowa. W ciągu kilkunastu lat zbudowano demokrację i wolny rynek – dwa filary, na których opiera się zjednoczona Europa.
W ciągu ostatniego 10-lecia Polska bardzo szybko rozwinęła się gospodarczo, dystans Polaków do średniej unijnej zmniejszył się o 20%, ogromnie spadło bezrobocie , które w roku 2004 wynosiło ponad 20%, a dziś już niewiele ponad 10%. Na integracji zyskali tez partnerzy Polski, a szczególnie ci, którzy zdecydowały się zliberalizować dostęp do rynku pracy dla nowych członków. W tym roku swój rynek pracy dla Polaków otwiera Szwajcaria. Ogromnym źródłem korzyści dla wszystkich państw jest swoboda przepływu towarów i swoboda przepływu osób. Tak szybki rozwój Polski przyciąga coraz więcej inwestorów zagranicznych, co powoduje, że dystans do nadrobienia między Polską a bogatymi krajami Europy zachodniej coraz bardziej się skraca. W tak krótkim czasie udało się Polsce tak dużo zmienić. I niech przykład Polski będzie dla wszystkich źródłem nadziei, że wysiłek się opłaca.

Text:
Pani Grażyna Bosak-Gagacka
Kierownik Administracyjno-finansowy
Konsulat Generalny RP w Montrealu

zdj. Pan Jacek Ż.

Powrót do Galerii